Energetické projekty

úspor v průmyslu

Moderní přístup k řešení potřeb zákazníků v oblasti nakládání s energií a palivy je zárukou efektivního provozu budov a hal, ale i celých technologických a výrobních souborů. Naše projekty snižují energetickou náročnost a šetří životní prostředí, jak jinak než efektivně.

Každoročně stoupající spotřeba energií a také nákladů spojených s užitím energie pro výrobní, technologické a základní potřeby průmyslových podniků, to je oblast, která se dnes dostává na horní příčky zájmu. Naše společnost se aktivně podílí na přípravě a realizaci projektů, které umožní snížení spotřeby energií a paliv a celkové zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků.

Orientujeme se především na tyto oblasti:

  • Energetické audity, energetické poradenství
  • Implementace energetického managementu
  • Návrh a realizace energeticky úsporných opatření
  • Dlouhodobá péče o energetické hospodářství
  • Dotační programy, získávání dotačních prostředků
  • Pomoc při zajištění financování a poskytování speciálních služeb v energetickém odvětví
  • Výběr dodavatele energie pro zákazníka

Děláte výběrové řízení?

Provádíme komplexní realizaci souborů technických zařízení budov, včetně před projektové přípravy, záručního i pozáručního servisu.